Po pochode v Kostarike

Po pochode v Kostarike

8. októbra, keď sa už skončil 1. multietnický a plurikultúrny latinskoamerický pochod za nenásilie, pokračovala tematická os 1 fóra Múdrosť pôvodných obyvateľov smerom k plurikultúrnemu nenásilnému spolužitiu. Multikultúrne spolužitie v harmónii, oceňovanie prínosu predkov pôvodných obyvateľov a toho, ako nám interkulturalita môže poskytnúť

Peru: Rozhovory na podporu marca

Peru: Rozhovory na podporu marca

Na podporu 1. mnohonárodnostného a plurikultúrneho latinskoamerického pochodu za nenásilie sa uskutočnilo niekoľko vysvetľujúcich rozhovorov o pochode Latinskej Ameriky o akciách, ktoré sa uskutočňovali z rôznych perspektív univerzalistického humanizmu, s komunitným komunikačným kanálom PLATAFORMA EMPRENDEDORES pod vedením Cesara Bejarana . 30. septembra odišla Madeleine John Pozzi-Escot