Fóra a konferencie

V posledných rokoch sa uskutočnilo viac ako 15 dní a fór o nenásilí. Posledná konferencia sa konala v Madride v novembri 2017 s aktivitami v Poslaneckom snemovni, v mestskej rade v Madride a v kultúrnom centre v El Pozo. Dúfame, že v tomto 2ªMM sa okrem aktivít na každom mieste uskutoční najmenej jeden deň konferencia alebo fórum, ktoré si budú môcť vymieňať, diskutovať a plánovať budúce akcie, okrem konvergujúcich organizácií a spolupracovníkov.

Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce udalosti.