cestovné

Trasa kmeňa

Trasa sa považuje za referenciu v rovnakom zmysle ako 1ªMM. So zvláštnosťou začatia a ukončenia v Madride.

Predbežný harmonogram turné s dátumami vstupu a výstupu podľa kontinentov je nasledovný:

1. septembra 2023 budú miesta a dátumy potvrdené a/alebo upravené. Od 2. do 15. septembra sa medzi krajinami každého kontinentu uskutočnia potrebné úpravy a medzi 16. a 30. septembrom bude uzavretá hlavná trasa 3. MM a bude oznámená 2.

Konvergentné trasy

Budú existovať početné iniciatívy, ktoré sa pridajú k hlavnej trase ako konvergujúce cesty ktoré tiež dávajú MM silnú silu a intenzitu. Existuje mnoho príkladov v 1 alreadyMM. Zo skupiny mladých dievčat, ktoré chodili na 10 dní na Novom Zélande, aby sa pripojili k začiatku MM vo Wellingtone. Príkladmi sú aj cesty Blízkeho východu / Balkánu alebo Južná Oreintálna Afrika, ktoré prešli niekoľkými krajinami a tisíckami kilometrov.