Blog

CYBERFESTIVAL Bez jadrových zbraní

CYBERFESTIVAL Bez jadrových zbraní

Občania sveta majú právo oslavovať nadobudnutie platnosti Zmluvy o zákaze jadrových zbraní (TPAN), ktorá sa uskutoční v OSN dňa 22. 1. 2021. Dosiahlo sa to vďaka podpisom 86 krajín a ratifikácii 51 krajín, ktorým ďakujeme za odvahu čeliť veľkým

O nadobudnutí platnosti TPAN

Komuniké o nadobudnutí platnosti Zmluvy o zákaze jadrových zbraní (TPAN) a 75. výročie rezolúcie 1 [i] Rady bezpečnosti OSN Stojíme pred „zásadou eliminácie jadrových zbraní“. 22. januára vstúpi do platnosti Zmluva o zákaze jadrových zbraní (TPAN).

Do budúcnosti bez jadrových zbraní

Do budúcnosti bez jadrových zbraní

-50 krajín (11% svetovej populácie) označilo jadrové zbrane za nezákonné. - Jadrové zbrane budú zakázané rovnako ako chemické a biologické zbrane. -Spojené národy aktivujú Zmluvu o zákaze jadrových zbraní v januári 2021. 24. októbra sa vďaka začleneniu Hondurasu podarilo dosiahnuť počet 50 krajín.

Je ohlásený 3. svetový pochod

Je ohlásený 3. svetový pochod

3. svetový pochod do roku 2024 sa vyhlasuje na Fóre pre nenásilie v Mar del Plata - Argentína. Na oslavu 10. výročia Týždňa nenásilia v Mar del Plata, ktorý propagujú Osvaldo Bocero a Karina Freira, sú aktivisti z viac ako 20 krajín v Amerike, Európe

Otvorený list podpory pre TPAN

Otvorený list podpory pre TPAN

21. september 2020 Pandémia koronavírusu jasne preukázala, že na riešenie všetkých hlavných ohrození zdravia a pohody ľudstva je nevyhnutne potrebná intenzívnejšia medzinárodná spolupráca. Hlavnou z nich je hrozba jadrovej vojny. Dnes riziko výbuchu zbrane

+ Mier + Nenásilie - jadrové zbrane

+ Mier + Nenásilie - jadrové zbrane

Táto kampaň „+ Mier + Nenásilie - Jadrové zbrane“ sa zameriava na využitie dní medzi Medzinárodným dňom mieru a Dňom nenásilia na vygenerovanie akcií, pridanie aktivistov a schválení. Kampaň bude vo formáte neformálnych aktivít uskutočňovaných na sociálnych sieťach (Facebook, WhatsApp, Instagram, Youtube, Telegram,

Vyhlásenie o pandemickej situácii

Vyhlásenie o pandemickej situácii

Svetový pochod za zmierenie a nové násilie zastavuje vojny vo svete Svetový pochod za mier a nenásilie opakuje výzvu generálneho tajomníka OSN, Antónia Guterresa, aby zastavil svetové prímerie minulý rok v marci, so všetkým