Blog

PEACE JE VYROBENÉ VŠETKO

PEACE JE VYROBENÉ VŠETKO

„Ako môžeme hovoriť o mieri pri stavbe impozantných nových vojenských zbraní? Ako môžeme hovoriť o mieri, keď ospravedlňujeme určité falošné činy s diskurzmi diskriminácie a nenávisti?… Mier nie je ničím iným než zvukom slov, ak nie je založený na pravde, ak nie je konštruovaný v súlade so spravodlivosťou,