Objavte všetko o dni nenásilia

Násilie, ktoré sa používa ako nástroj na riešenie určitých konfliktov v dejinách, spôsobilo vážne problémy v koexistencii rôznych kultúr a civilizácií. V súčasnosti rôzne organizácie pracujú zo dňa na deň, aby podporovali zviditeľňovanie rôznych skupín, ktoré vytvárajú udalosti ako napr deň nenásilia a podobné dni súvisiace s touto témou. V priebehu roka môžeme nájsť rôzne dni, ktorých cieľom je vytvoriť povedomie o problémoch, ktoré si vyžadujú zviditeľnenie. Medzi dňami, ktoré súvisia s násilím, nájdete najvýznamnejšie udalosti, ako napríklad medzinárodný deň nenásilia.

História bola vytvorená na základe vojen, nekonečných bojov a porušovania ľudských práv. Ríše boli vytvorené vďaka zničeniu národov, porušovaniu slobody a zotročovaniu ľudského života. V závislosti od historických období civilizácie vytvárali rôzne štruktúry vlády a útlaku, a hoci v mnohých štádiách určité kultúry vyvíjali agentúry na podporu práv, vždy existovali skupiny, ktoré boli ponechané mimo zákonných rezerv, čo spôsobilo a násilie voči nim.

Aké sú dni kľúčového nenásilia?

Sociálne hnutia spojené medzinárodný deň nenásilia Existuje niekoľko. V kalendári je mnoho dní nenásilia zameraných na rôzne sektory obyvateľstva, ako napríklad:

  • Deň nenásilia detí
  • 25 deň nenásilia voči ženám
  • Medzinárodný deň nenásilia, ktorý sa nachádza v októbri 2
  • 30 z januára, školský deň nenásilia, ktorý by sme nemali zamieňať s dňom nenásilia detí
  • Medzinárodný deň nenásilia a mieru.

Všetky z nich, hoci pracujú v rôznych oblastiach, sústreďujú svoje úsilie na boj proti násiliu v rôznych odvetviach a majú spoločný cieľ: možnosť ukončiť akúkoľvek násilnú prax, ktorá existuje vo svete a ktorá umožňuje mier dosiahnuť všetkých. Občania tej istej krajiny môžu mať rovnaké práva a povinnosti

2 Október: Medzinárodný deň nenásilia

medzinárodný deň nenásiliaMedzinárodný deň nenásilia október 2 je pripomínaný, pretože je čas oslava narodenia Mahátmy Gándhího, A je to tak, že filozofia Gándhího je založená na využívaní dialógu na riešenie akéhokoľvek konfliktu.

Bolo to 15 z júna roku 2007, keď Valné zhromaždenie Spojených národov, deklaroval prostredníctvom uznesenia 61 / 271, že október 2 nonviolence by bol zvolený deň. Tento deň nenásilia bol použitý ako svetový odkaz na pripomenutie si rôznych slávnych ľudí, ktorí počas celého svojho života bojovali o dosiahnutie spravodlivejšej spoločnosti.

Prečo deň nenásilia a mieru?

Kultúra, ktorá tvorí rámec Svetového dňa nenásilia, sa zameriava na boj za občianske práva a sociálne zmeny, pretože cieľom je zachovať ľudský život mierom ako nástrojom.

Mnohí sa čudujú, čo je to deň nenásilia, a prečo je vyhlásený deň pokoja a nenásilia. A podľa odborníkov má Medzinárodný deň nenásilia, pomáha vytvárať globálne povedomie o nadmernom využívaní násilia pri riešení konfliktov medzi krajinami av rámci nich.

To je dôvod, prečo 2 októbrový deň nenásilia je príležitosťou pre rôzne organizácie, aby riadili udalosti, ktoré zviditeľňujú prebytok násilia, ktorý existuje vo svete, či už priamo alebo podprahovo. Aktívnym spôsobom obhájiť tento deň nenásilia môžete sa zúčastniť pochodov organizovaných po celom svete alebo pridružiť sa k združeniam, ktoré pracujú na podpore vytvárania dňa mieru a nenásilia prostredníctvom integračných nástrojov. a rešpekt.

Z tohto dôvodu, ak sa chcete zúčastniť dňa 2 nonviolence na rôznych podujatiach, ktoré sa konajú v mestách, je najlepšie pristúpiť k združeniu, ktoré súvisí s nenásilie a mier a ponúknuť im prácu.

Je dôležité byť si vedomý dátumu, pretože je bežné si pomýliť, že je to novembrový medzinárodný deň nenásilia, keď musíme zdôrazniť, že je to 2 z októbra. A je to niekedy, že na internete nájdete nesprávne informácie, ktoré môžu viesť k nejasnostiam.

November 25 deň nenásilia voči ženám

Táto téma je jednou z najvýznamnejších a je v súčasnosti v ústach celého sveta. Príčinou je to, že násilie zamerané na ženy je jedným z pohrom, ktoré sťažujú civilizáciám napredovanie v solidarite.

El 25 November medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženáchZámerom je zviditeľniť všetky modely násilia, ktoré sa v tejto skupine vyvíjajú a ktoré sú v mnohých prípadoch opovrhnuté alebo v tichosti.

Dôvod existencie tohto dátumu: november 25 deň nenásilia voči ženám

nenásilie a mier

Násilie páchané na ženách zahŕňa okrem iného akty a situácie, ako sú rodové násilie, pôrodnícke násilie, obťažovanie, znásilnenie alebo nerovnosť v odmeňovaní.

Všetky tieto situácie znamenajú, že ženy sú v mnohých aspektoch v porovnaní s mužmi považované za horšie, alebo sú im pridelené rodové úlohy len pre skutočnosť, že sú ženami, ako úloha opatrovateľa alebo ženy v domácnosti.

Prečo povzbudzovať oslavu novembrového dňa nenásilia?

Násilie založené na ženskom rode je jedným z najrozšírenejších, proti nemu. V roku 1993 vydalo Valné zhromaždenie OSN Deklaráciu o odstránení násilia páchaného na ženách. A predpokladá sa, že na ukončenie nároku 25 deň nenásilia a mieru je potrebné, aby dievčatá aj ženy (ktoré v podstate tvoria viac ako polovicu svetovej populácie) žili bez strachu, bez domáce násilie, v bezpečnej a spravodlivej spoločnosti pre nich.

A hoci je pravda, že odkedy násilie 25 November 2017 začalo zažívať určité pokroky v uvedomovaní si tejto veci, kým sa nedosiahnu práva, mnohí sa domnievajú, že svetové spoločnosti nepostupujú spravodlivým a spravodlivým spôsobom smerom k morálnemu vývoju, založené na hodnotách spravodlivosti a tolerancie.

Január 30 školský deň nenásilia a mieru

Január 30 školského dňa nenásilia a mieru Oslavuje sa spomienka na smrť Mahatmu Gándhího, národného a duchovného vodcu Indie. Tento deň sa oslavuje od roku 1964, ale až v roku 1993, keď ho OSN uznala.

El Januárový Medzinárodný deň nenásilia 30v školách sa konajú rôzne akty na podporu mieru vo svete. Je bežné, že tento školský deň nenásilia a mieru uskutočňuje aktivity, ako napr príbeh o mieri a nenásilíalebo piesne súvisiace s mierom sú tiež spievané a evokujú situáciu, ktorá sa žije v krajine alebo niekde na svete.

Prečo sa v januári 30 oslavuje deň nenásilia a mieru v školách?

Tento deň si vzdelávacie centrá vyberajú na vykonávanie rôznych aktivít s malými deťmi. Tieto dni sa zvyčajne konajú počas celého detského a primárneho štádia a malí ľudia poznajú postavy predstavujúce nenásilie a mier. Medzi najreprezentatívnejšie postavy patria Mahátma Gándhí, Nelson Mandela, Matka Mária Terézia z Kalkaty alebo Martin Luther King.

Je dôležité, aby sme od detstva pracovali s najmladšími deťmi na svetovom dni nenásilia a všetkých dňoch, ktoré sú spojené s kalendárom týkajúcim sa dňa mieru a nenásilia, ako je napríklad medzinárodný deň proti násiliu 25. November 2 Október deň nenásilia a mier alebo školský deň nenásilia a obťažovania.

19 November svetový deň bez násilia voči deťom a mládeži

školský deň nenásiliaNovembra 19 je detí a mládežemá za cieľ zviditeľniť zneužívanie voči najmladším. Bolo to v roku 2000, keď tento deň bol štandardne určený na vytvorenie naliehavých a účinných opatrení zo strany štátov. Okrem toho sa novembrový 20 pripomína v súčinnosti s Medzinárodným dňom detí.

Tento deň násilia voči deťom sa používa na zvýšenie povedomia o tom, aké sú najbežnejšie techniky zneužívania neplnoletých a aké nástroje môžu použiť na zvýšenie poplašných zvonov dôveryhodných dospelých okolo nich.

Medzinárodný deň nenásilia a prevencia sexuálneho zneužívania a obťažovania

Zneužívanie a vykorisťovanie detí a mladých ľudí je problémom, ktorý sa týka všetkých krajín sveta. A tento druh zneužívania nerozlišuje rasu, krajinu, kultúru ani sociálne postavenie.

undefined prípady násilia a násilia voči neplnoletým osobám urobili zo stoviek organizácií a vládnych systémov opatrenia a zaviedli vzdelávacie systémy a poplach, aby boli tieto prípady známe a mohli tak vytvoriť protokoly pre činnosť vo všetkých oblastiach: rodiny, vzdelávacie centrum ako oblasti voľného času ,

Ukazovatele násilia detí

Odborníci vytvorili zoznam najčastejších ukazovateľov, ktoré možno nájsť u detí a mladých ľudí, keď trpia alebo trpeli zneužívaním:

  • Fyzické príznaky: poškodenie intímnych oblastí, ako je krvácanie, zápal alebo infekcia.
  • Psychické príznaky: strach, fóbie, opakujúce sa nočné mory, nepokojný spánok. Zlé správanie alebo retrogresia v už nadobudnutých zručnostiach.
  • Včasné sexuálne správanie, rodinné a školské povstanie, zlá akademická výkonnosť.

Táto príručka je navrhnutá tak, aby rodinní príslušníci, priatelia alebo pedagógovia dokázali odhaliť v najmladších príznakoch zneužívania, bez toho, aby im o tom museli ústne hovoriť.

Záverečné vyhlásenie o medzinárodnom dni násilia proti nenásiliu

Bohužiaľ, zdá sa, že celý deň je medzinárodným dňom násilia, kvôli všetkým konfliktom, ktoré existujú vo svete, a všetkým zneužívaniam, ktoré sú spáchané vo všetkých spoločnostiach, či už sú považované za civilizované alebo nie.

V závislosti od kultúry každej krajiny a pokrokov alebo neúspechov v právach, ktoré má, možno pozorovať rôzne modely násilia. Mnoho ľudí si môže myslieť, že vo vyspelých krajinách by nebolo potrebné oslavovať svetového dňa proti nenásiliu, pretože predpokladajú, že už neexistuje alebo že je málo alebo si zaslúži.

Bohužiaľ je to naopak, násilie je súčasťou ľudskej bytosti a na jeho prvé odstránenie je potrebné zvýšiť povedomie o jeho existencii a zviditeľniť, v ktorých prípadoch sa objavuje a čo sa považuje za násilie.

Španielsko vedie svetový pochod za medzinárodný deň nenásilia

Španielsko je krajina považovaná za prvý svet v demokratickej parlamentnej monarchii, s ústavou, ktorá údajne chráni a udeľuje práva všetkým svojim občanom.

Pravdou však je, že v posledných dejinách tejto krajiny sa vyskytli situácie maximálneho násilia, explicitného aj implicitného. Domáce násilie (ktorého dňom je 25 November násilie) zostáva jednou z hlavných ťažkostí, ktoré zaplavujú túto spoločnosť.

Tiež zažila etapy, v ktorých terorizmus ohrozoval každodenný život jeho obyvateľov. Medzi aktmi protestu maximálneho znepokojenia, ktoré bolo vidieť priamo, bolo násilie 1 v októbri, ktoré žilo v Katalánsku, kvôli referendu, ktoré bolo orezané bezpečnostnými silami, ktoré násilne napadli občanov. Z tohto dôvodu Svetový deň nenásilia 2017 Bolo to obzvlášť významné.

Ak vezmeme do úvahy, že Španielsko je jednou z civilizovanejších spoločností a napriek tomu je tak veľa útokov proti právam a bezpečnosti jednotlivcov, je ľahké si predstaviť, čo sa deje v iných krajinách s nižšou alebo žiadnou úrovňou demokracie alebo vo vojne.

Zo všetkých týchto dôvodov existujú organizácie, ktoré podporujú boj za práva ľudí, ako je to v prípade Svetový pochod za mier a nenásilie, ktorí rok čo rok pracujú na medzinárodnej úrovni s cieľom zvýšiť informovanosť občanov a ich vlád o dôležitosti nepoužívania násilia.

Táto webová stránka používa svoje vlastné súbory cookie a súbory cookie tretích strán na správne fungovanie a na analytické účely. Obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán so zásadami ochrany osobných údajov tretích strán, ktoré môžete alebo nemusíte akceptovať, keď na ne vstúpite. Kliknutím na tlačidlo Prijať súhlasíte s používaním týchto technológií a spracovaním vašich údajov na tieto účely.    Ver
súkromia