Otvorený list podpory pre TPAN

56 Bývalí svetoví lídri podporujú Zmluvu o zákaze jadrových zbraní

21 septembra 2020

Pandémia koronavírusu jasne preukázala, že na riešenie všetkých hlavných hrozieb pre zdravie a blahobyt ľudstva je nevyhnutne potrebná väčšia medzinárodná spolupráca. Hlavnou z nich je hrozba jadrovej vojny. Zdá sa, že dnes sa riziko výbuchu jadrových zbraní - či už náhodne, nesprávnym výpočtom alebo úmyselne - zvyšuje, s nedávnym nasadením nových druhov jadrových zbraní, upustením od dlhoročných dohôd o kontrole zbraní a veľmi reálne nebezpečenstvo kybernetických útokov na jadrovú infraštruktúru. Dbajme na varovania vedcov, lekárov a ďalších odborníkov. Nesmieme sa pospať do krízy ešte väčších rozmerov, ako sme zažili tento rok. 

Nie je ťažké predvídať, ako môže agresívna rétorika a zlý úsudok vedúcich predstaviteľov jadrových zbraní vyústiť do pohromy, ktorá by zasiahla všetky národy a všetky národy. Ako bývalí prezidenti, bývalí ministri zahraničných vecí a bývalí ministri obrany Albánska, Belgicka, Kanady, Chorvátska, Českej republiky, Dánska, Nemecka, Grécka, Maďarska, Islandu, Talianska, Japonska, Lotyšska, Holandska, Nórska, Poľska, Portugalska, Slovenska, Slovinsko, Južná Kórea, Španielsko a Turecko - ktoré všetky tvrdia, že sú chránené jadrovými zbraňami spojenca - vyzývajú súčasných vodcov, aby presadzovali odzbrojenie skôr, ako bude neskoro. Zjavným východiskovým bodom pre vodcov našich vlastných krajín by bolo vyhlásiť bez výhrady, že jadrové zbrane nemajú žiadny legitímny účel, či už vojenský alebo strategický, vo svetle 
katastrofické následky jeho používania pre človeka a životné prostredie. Inými slovami, naše krajiny musia odmietnuť akúkoľvek úlohu, ktorú majú pri našej obrane jadrové zbrane. 

Tvrdením, že nás jadrové zbrane chránia, podporujeme nebezpečné a zavádzajúce presvedčenie, že jadrové zbrane zvyšujú bezpečnosť. Namiesto toho, aby sme umožnili pokrok smerom k svetu bez jadrových zbraní, predchádzame mu a udržiavame jadrové nebezpečenstvo, a to všetko zo strachu, že rozladíme našich spojencov, ktorí sa držia týchto zbraní hromadného ničenia. Priateľ však môže a mal by sa ozvať, keď sa iný priateľ dopustí neuváženého správania, ktoré ohrozuje jeho život a životy ostatných. 

Je zrejmé, že prebiehajú nové preteky v jadrovom zbrojení a súrne sú potrebné preteky o odzbrojenie. Je čas natrvalo ukončiť éru závislosti na jadrových zbraniach. V roku 2017 prijalo 122 krajín odvážnym a veľmi potrebným krokom týmto smerom prijatím protokolu Zmluvy o zákaze jadrových zbraní, významná svetová zmluva, ktorá stavia jadrové zbrane na rovnakom právnom základe ako 
chemických a biologických zbraní a ustanovuje rámec pre ich overiteľné a nezvratné odstránenie. Čoskoro sa stane záväzným medzinárodným právom. 

Naše krajiny sa do dnešného dňa rozhodli nepripojiť sa k svetovej väčšine pri podpore tejto zmluvy, ale toto je pozícia, ktorú musia naši vodcovia prehodnotiť. Nemôžeme si dovoliť váhať pred touto existenčnou hrozbou pre ľudstvo. Musíme preukázať odvahu, oddať sa a pripojiť sa k zmluve. Ako zmluvné štáty by sme mohli zostať v spojenectve so štátmi, ktoré vlastnia jadrové zbrane, pretože v samotnej zmluve ani v našich príslušných paktoch obrany nič tomu nebráni. Boli by sme však zo zákona povinní, nikdy a za každých okolností, pomáhať alebo povzbudzovať našich spojencov k použitiu, vyhrážaniu sa použitím alebo držaním jadrových zbraní. Vzhľadom na širokú populárnu podporu odzbrojenia v našich krajinách by to bolo nespochybniteľné a veľmi chválené opatrenie. 

Zmluva o zákaze je dôležitým posilnením Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, ktorá je dnes už polstoročie stará a ktorá, hoci bola pozoruhodne úspešná pri obmedzovaní šírenia jadrových zbraní do ďalších krajín, nedokázala vytvoriť univerzálne tabu proti držanie jadrových zbraní. Zdá sa, že päť národov vyzbrojených jadrovými zbraňami, ktoré vlastnili jadrové zbrane, keď sa rokovalo o NPT - USA, Rusko, Británia, Francúzsko a Čína - to považuje za licenciu na udržanie svojich jadrových síl na večné časy. Namiesto odzbrojenia investujú značné prostriedky do modernizácie svojho arzenálu s plánmi na jeho udržanie po mnoho desaťročí. To je zjavne neprijateľné. 

Zmluva o zákaze prijatá v roku 2017 môže pomôcť ukončiť desaťročia paralýzy odzbrojenia. Je to maják nádeje v časoch temnoty. Umožňuje krajinám prihlásiť sa k najvyšším multilaterálnym pravidlám proti jadrovým zbraniam a vyvíjať medzinárodný tlak na konanie. Ako uznáva jeho preambula, účinky jadrových zbraní „presahujú štátne hranice, majú vážne následky na prežitie ľudí, životné prostredie, sociálno-ekonomický rozvoj, svetové hospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a zdravie súčasných i budúcich generácií. , a majú neprimeraný účinok na ženy a dievčatá, a to aj v dôsledku ionizujúceho žiarenia. ““

Vďaka takmer 14.000 1945 jadrovým zbraniam umiestneným na desiatkach miest po celom svete a na ponorkách, ktoré neustále hliadkujú v oceánoch, kapacita na zničenie prekonáva našu predstavivosť. Všetci zodpovední vodcovia musia konať teraz, aby zabezpečili, že sa hrôzy z roku XNUMX už nikdy nebudú opakovať. Skôr alebo neskôr naše šťastie vyprší, pokiaľ nebudeme konať. On Zmluvy o zákaze jadrových zbraní predstavuje základ bezpečnejšieho sveta bez tejto existenčnej hrozby. Musíme to teraz prijať a pracovať na tom, aby sa pripojili aj ostatní. Na jadrovú vojnu neexistuje žiadny liek. Našou jedinou možnosťou je zabrániť tomu. 

Lloyd Axworthy, Bývalý minister zahraničných vecí Kanady 
Pan Ki-mun, bývalý generálny tajomník OSN a bývalý juhokórejský minister zahraničných vecí 
Jean-Jacques Blais, bývalý kanadský minister obrany 
Kjell Magne Bondevik, bývalý predseda vlády a bývalý minister zahraničných vecí Nórska 
Ylli bufi, bývalý predseda vlády Albánska 
Jean Chrétien, bývalý predseda vlády Kanady 
Willy claes, bývalý generálny tajomník NATO a bývalý minister zahraničných vecí Belgicka 
Erik derycke, bývalý minister zahraničných vecí Belgicka 
Joschka Fischer, bývalý nemecký minister zahraničných vecí 
Franco Frattini, bývalý minister zahraničných vecí Talianska 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, bývalý minister zahraničných vecí Islandu 
Bjørn Tore Godal, bývalý minister zahraničných vecí a bývalý minister obrany Nórska 
Bill Graham, bývalý minister zahraničných vecí a bývalý minister obrany Kanady 
Hatoyama Yukio, bývalý predseda vlády Japonska 
Thorbjørn Jagland, bývalý predseda vlády a bývalý minister zahraničných vecí Nórska 
Ljubica Jelušič, bývalý minister obrany Slovinska 
Tālavs Jundzis, bývalý minister zahraničnej obrany Lotyšska 
Jan Kavan, bývalý minister zahraničných vecí Českej republiky 
Lodž Krapež, bývalý minister obrany Slovinska 
Ģirts Valdis Kristovskis, bývalý minister zahraničných vecí a bývalý minister obrany Lotyšska 
Aleksander Kwasniewski, bývalý poľský prezident 
Yves Leterme, bývalý predseda vlády a bývalý minister zahraničných vecí Belgicka 
Enrico Letta, bývalý predseda vlády Talianska 
Eldbjørg Løwer, bývalý nórsky minister obrany 
Mogens Lykketoft, bývalý minister zahraničných vecí Dánska 
John mccallum, bývalý kanadský minister obrany 
John Manley, Bývalý minister zahraničných vecí Kanady 
Rexhep Meidani, bývalý albánsky prezident 
Zdravko Mršić, bývalý minister zahraničných vecí Chorvátska 
Linda Mūrniece, bývalý minister obrany Lotyšska 
Nano Fatos, bývalý predseda vlády Albánska 
Holger K. Nielsen, bývalý minister zahraničných vecí Dánska 
Andrzej Olechowski, bývalý minister zahraničných vecí Poľska 
Kjeld Olesen, bývalý minister zahraničných vecí a bývalý minister obrany Dánska 
Ana Palacio, bývalý minister zahraničných vecí Španielska 
Theodoros Pangalos, bývalý minister zahraničných vecí Grécka 
Jan Pronk, bývalý (úradujúci) minister obrany Holandska 
Vesna Pusić, bývalý chorvátsky minister zahraničných vecí 
Dariusz Rosati, bývalý minister zahraničných vecí Poľska 
Rudolf scharping, bývalý nemecký minister obrany 
Juraj Schenk, bývalý minister zahraničných vecí Slovenska
Nuno Severiano Teixeira, bývalý minister obrany Portugalska
Jóhanna Sigurðardóttir, bývalý predseda vlády Islandu 
Össur Skarphéðinsson, bývalý minister zahraničných vecí Islandu 
Javier Solana, bývalý generálny tajomník NATO a bývalý minister zahraničných vecí Španielska 
Anne-Grete Strøm-Erichsen, bývalý nórsky minister obrany 
Hanna suchocka, bývalý poľský predseda vlády 
Szekeres Imre, bývalý maďarský minister obrany 
Tanaka makiko, bývalý minister zahraničných vecí Japonska 
Tanaka naoki, bývalý minister obrany Japonska 
Danilo Türk, bývalý prezident Slovinska 
Hikmet Sami Türk, bývalý turecký minister obrany 
John N. Turner, bývalý predseda vlády Kanady 
Guy Verhofstadt, bývalý predseda vlády Belgicka 
Knut Vollebæk, bývalý minister zahraničných vecí Nórska 
Carlos Westendorp a vedúci, bývalý minister zahraničných vecí Španielska 

0 / 5 (Recenzie 0)

zanechať komentár